agenda punt

Corrigeer de volgende items s.v.p.:
stuur een kopie van dit agendapunt naar mijn e-mail